چند نوع اختلال دوقطبی داریم؟
2019-09-10
آیا مدیتیشن به درمان افسردگی کمک می کند؟
2019-09-17

رفتن به پیش دبستانی خوب است یا خیر؟

طبق تحقیقات جدید، کودکانی که پیش دبستانی با کیفیت آموزشی خوب رفته اند، رفتارهای مدیریتی و مهارت های تحصیلی شان بیشتر از همکلاسی هایشان در مدرسه بوده است.

همچنین مزیت دیگری که دیده می شود دایره واژگان کودکان است.

در معاشرات کودکان با کودکان دیگر دیده می شود.

یا علاقه ان ها به کتاب که همین می تواند زمینه ساز آن ها در سراسر سال تحصیلی باشد.

کودکانی که به پیـش دبستانی می روند، در آنجا توسط معلمین آموزش اضافی می بینند، و می توانند آموزش های آکادمیکی دریافت کنند.

بسیاری از والدین سال تحصیلی که شروع می شود، سوالشان این است که فرزندانشان را به پیـش دبستانی بفرستند یا خیر.

ممکن است هزینه های این دوره از تحصیلی بالا باشد.

اما موضوعی که باید در نظر داشت، برنامه هایی که برای کودکان در نظر گرفته می شود، بسیار مفیدتر از زمانیست که فرزندتان زمانش را در خانه بگذراند.

با این تعاریف فرزندتان را پیـش دبستانی می فرستید یا خیر؟

طبق مطالعه ای در که مجله Child Development منتشر شده است.

کودکان باید بروند، البته در صورتی که برنامه آموزشی آن ها با کیفیت باشد.

کسانی که در کلاس های پیش شرکت می کنند، از جانب معلمین آموزش های اضافی دریافت می کنند و تقریبا می توان گفت که یک سوم راه را رفته اند.

محققین به این جمع بندی رسیده اند که با این آموزش های دریافتی از جانب معلمین پیش، می توان یک محیط مثبتی ایجاد کرد.

طوری که نتایج سریعی برای رفتارهای مدیریتی و مستقل بودن فرزندتان و مهارت های آکادمیکش داشته باشد.

تاثیر واقعی پیش دبستانی روی کودکان :

پیش دبستانی

مدرسه، پیش از دبستان رفتن مزایای بسیاری دارد.

این جمله طبق گقته متخصص اطفال رشد و رفتاری کودکان در اکادمی پزشکان اطفال امریکا می باشد.

در ادامه این متخصص می گوید که به این کودکان یاد داده می شود که چطور با دیگران ارتباط برقرار کنند.

چطور دوست پیدا کنند، و چطور تبادل نظر کنند، و همین خیلی مهم است.

همچنین اشاره می کند که کودکان یاد می گیرند که چطور بازی کنند.

در این بازی ها در موقعیت هایی قرار می گیرند که یکسری لغات را یاد می گیرند.

مطالعات نشان داده که پیش دبستانی تاثیرات گسترده ای داشته، و خصوصا روی کودکانی که در فقر زندگی می کنند.

کودکانی که با سال های مدرسه روبرو خواهند شد و باید بدانند محیط مدرسه چطور است.

طبق گفته انجمن AAP، فقر، طبقه اجتماعی و ترومای زودرس همه باعث خلاء هایی در موفقیت های آموزشی می شود.

جلوگیری از این خلاءها اغلب با برنامه های آموزشی با کیفیت و زودرس است که شروع می شود.

اموزش زودرس به کودکان برای همه آن ها مفید است.

اما خصوصا برای کودکان تحت حمایت مهم است، چون نیاز به موارد اضافی تری دارند قبل از اینکه مدرسه را شروع کنند.