اسفند ۱۵, ۱۳۹۷

مقابله با افکار خودکشی

  به خاطر داشته باشید که مشکلات موقتی هستند ، اما پایان دادن به زندگی دائمی خواهد بود . خودکشی هرگز راه حل درست برای هر چالشی نیست که ممکن […]
اسفند ۸, ۱۳۹۷

مقابله با افسردگی پس از داغدیدگی

سوگواری و از دست دادن نزدیکان یکی از مسائل بسیار ناراحت کننده ای است که برای بسیاری از افراد رخ داده ، غم از دست دادن بستگان موضوعی است که […]
اسفند ۸, ۱۳۹۷

برای زندگی شادتر چه کنیم

  برای زندگی شادتر چه کنید: ۱) زندگیتان را با هیچ کسی، مقایسه نکنید. ۲) افکار منفی، نداشته باشید. ۳) بیش از حد توان خود، کاری انجام ندهید. ۴) خیلی […]
آذر ۶, ۱۳۹۷

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره قبل از ازدواج از جمله کارهایی است که انجام آن قبل از ازدواج ضرورت دارد و مخصوص قشر خاصی نیز نیست . همه اشخاصی که تصمیم بر ازدواج دارند […]