مغز افسرده ، ساز دیگری می‌زند
۱۳۹۷-۰۹-۰۶

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!